Zodra u weet wanneer u gaat verhuizen:

 • telefoonaansluiting aanvragen;
 • afspraken maken over het al of niet overnemen van spullen;
 • verhuisverlof regelen bij de werkgever;
 • informeren naar mogelijke vergoeding van verhuiskosten;
 • automatische overschrijvingen wijzigen of stopzetten;
 • verhuisbericht halen bij het postkantoor en invullen;
 • spullen opruimen die u niet wilt meenemen naar het nieuwe huis.

Bij verhuizing naar een andere gemeente:

 • aanmelden bij de nieuwe gemeente;
 • vestigingsvergunning aanvragen bij de gemeente waar u gaat wonen;
 • gemeentegids aanvragen.
11935025_889526584417560_8899880555697736084_n
tvb verhuislift nieuw

Vier tot twee weken voor u gaat verhuizen:

 • lijst maken van de te verzenden adreswijzigingen;
 • huisarts inlichten;
 • tandarts inlichten;
 • ziekenfonds inlichten;
 • alle verzekeringen inlichten;
 • gemeentesecretarie inlichten;
 • school inlichten;
 • kinderen aanmelden bij een nieuwe school;
 • nieuwe postbus aanvragen;
 • afsluiten electra oude woning regelen;
 • afsluiten waterleiding oude woning regelen;
 • aansluiten electra nieuwe woning regelen;
 • aansluiten waterleiding nieuwe woning regelen;
 • naamplaatje laten maken;
 • abonnementen opzeggen of wijzigen.

De laatste twee weken voor de verhuizing:

 • huismeester inlichten;
 • overdracht sleutels oude en nieuwe woning regelen;
 • afspraak maken over laten branden verwarming in oude en nieuwe huis;
 • belangrijke papieren die niet direct nodig zijn in een bankkluisje opbergen;
 • kostbare sieraden e.d. in een bankkluisje opbergen;
 • beginnen met inpakken (zie inpaktips).

De laatste paar dagen voor de verhuizing:

 • leveranciers inlichten;
 • alles inpakken wat u niet beslist tot op het laatste moment nodig hebt;
 • makkelijke maaltijden in huis halen voor de avond voor de verhuizing en de verhuisdag zelf;
 • De laatste ophaaldag van de gemeentereiniging gebruiken om alles mee te geven wat u nog kwijt moet.

Op de laatste dag voor de verhuizing:

 • koelkast afzetten en leegmaken;
 • koelkast goed droogmaken;
 • afscheid nemen van de buren;
 • laatste dingen inpakken.
Diensten

Op de verhuisdag zelf:

 • laatste gordijnen afnemen;
 • alle sleutels aan een draadje in de handbagage;
 • geld en papieren in de handbagage;
 • meterstanden opnemen;
 • gas afsluiten;
 • electra afsluiten (behalve als stroom nodig is voor de verwarming die blijft branden);
 • waterleiding in de winter aftappen;
 • alle ramen en deuren goed sluiten;
 • sleutel afgeven aan de huismeester.

Na de verhuizing:

 • contact met ons kantoor opnemen over de lege verhuisdozen;
 • kennismaken met de nieuwe buren;
 • kennismaken met de nieuwe huismeester;
 • adres in paspoort laten veranderen;
 • adres op rijbewijs laten veranderen;
 • controleren of post nagezonden wordt;
 • nieuwe automatische overschrijvingen regelen;
 • enquête formulier van de verhuizer terugsturen;
 • onze naam onthouden en bij gelegenheid aan kennissen en collega's noemen als zij gaan verhuizen.